Support Languages: Other

Yuken Fucoidan – Hỗ trợ Điều Trị & Phòng chống Ung Thư

Trong năm 2017, Kanehide Bio Ltd. và Monomaru Corp đã phối hợp nghiên cứu cho ra dòng sản phẩm Yuken Fucoidan có công dụng chống ung thư thần kì và hiệu quả vượt trội so với sản phẩm tiền nhiệm