Support Languages: Other

♥ Biển chỉ đẹp khi hoàng hôn buông xuống ♥ Hoa chỉ đẹp khi có ánh mặt trời ♥ Người chỉ đẹp khi lòng người chân thật ♥ Tình chỉ đẹp khi yêu thương đong đầy!