Support Languages: Other

YDN Troll

Trang là nơi vui vẻ chém gió, góp bão, sử dụng ngôn từ vo^ hox của toàn thể sinh viên trong và ngoài trường YDN 🙂 LƯU Ý: CHÚNG TÔI KHÔNG ƯA YDK