Support Languages: Other

Xôi Xíu Nam Định

Xôi Xíu Nam Định. Xôi ngon lạ miệng, vị hơi ngọt dịu, thịt thơm mềm!