Support Languages: Other

wifipocket.vn

Cho thuê thiết bị phát sóng internet wifi (wifipocket) cho du khách đi Nhật. Giao thiết bị và hướng dẫn ngay tại Việt Nam trước khi đi Nhật.