VRANA Security GROUP

Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private. Vrana Security Group ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e Shqiperise!