Support Languages: Other

Vovinam EIU

Câu Lạc Bộ VOVINAM trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông, là nơi để mọi sinh viên, giáo viên của trờng có thể tập luyện, rèn luyện sức khỏe