Support Languages: Other

VMIT – Sinh Trắc Vân Tay Chuẩn

Nơi chia sẻ những thông tin, kiến thức giá trị về môn khoa học Sinh trắc học dấu vân tay. Thông tin về lịch học, lịch đào tạo Sinh trắc vân tay.