Support Languages: Other

Tuyển dụng nhân sự nhà hàng

Tuyển dụng các vị trí cho nhà hàng. Nếu đam mê yêu thích làm việc tại các vị trí khác nhau trong chuỗi nhà hàng TP.Hồ Chí Minh đừng ngần ngại ứng tuyển.