Support Languages: Other

Tử Thanh Song Kiếm

Tựa game của NPH VTC Mobile Tuyệt Phẩm Tiên Hiệp 3D cốt truyện Thục Sơn ! Tử Thanh Song Kiếm – Chính tà nhất niệm. Ra mắt tháng 9/2017