Support Languages: Other

TSEC – Câu lạc bộ Tiếng Anh khởi nghiệp TUEBA

Là môi trường học tập rèn luyện tiếng Anh cũng như phát triển các kỹ năng mềm cho các bạn sinh viên trong và ngoài trường ĐH KT & QTKD Thái Nguyên