Support Languages: Other

Trường Tiểu học THCS và THPT Việt Mỹ

Trường TiH,THCS&THPT Việt Mỹ VASS 15 năm tiên phong đào tạo song ngữ Việt – Anh chuẩn phổ thông Quốc tế Cambridge.100% đậu THPT, Đại học Việt Nam và Du học