Support Languages: Other

Trường Tiểu học Nguyễn Tông Quai I

Trường Tiểu học Nguyễn Tông Quai I – xã Hòa Tiến – huyện Hưng Hà – tỉnh Thái Bình.