Trương Huỳnh Minh Trí

Trương Huỳnh Minh Trí là chuyên gia trong lĩnh vực Marketing, là người tạo ra Hệ Thống Online.