Support Languages: Other

Trung Tâm Đào Tạo Bí Quyết Pha Chế Passion Link

Nơi đầu tiên đào tạo tinh hoa pha chế trà & trà sữa, cà phê & làm kem cho chủ quán và chuỗi cửa hàng tại Việt Nam! Cộng đồng học viên trên thế giới!