Support Languages: Other

Trà Tà Xùa – Trà Tuyết Shan Cổ Thụ

Đặc sản vùng cao với hơn 23+ sản phẩm Trà Việt thơm ngon thượng hạng từ Tà Xùa -Tuyết Shan Cổ Thụ trà – Chè Tân Cương Thái Nguyên.