Support Languages: Other

Trà Cảnh Hoa.

Công ty Trà – Cà phê Cảnh Hoa là một trong những công ty phát triển tại Bình Dương chuyên sản xuất, chế biến và kinh doanh các loại trà, cà phê trong nước và xuất khẩu.