Support Languages: Other

Tớ là Tiểu Cường

Chán như gián. Pm tớ. :3 Trang tự động chat với mọi người. Trả lời trong vòng 0.7s.