Support Languages: Other

Tinh nghệ Forny-Quảng Ngãi

TINH NGHỆ FORNY – QUẢNG NGÃI đảm bảo 100% thành phần là tinh nghệ vàng nguyên chất, không pha trộn, không phẩm màu, không phụ gia. Sản phẩm đạt chuẩn ISO 22000, HACCP, vệ sinh an toàn thực phẩm. 0916 746 816