Support Languages: Other

Tiếng Hàn Cô Dương Hương

– Nói KHÔNG với phương pháp đọc – chép truyền thống, tập trung vào cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết – Lấy người học làm trung tâm, củng cố mở rộng kỹ năng nghe nói phản xạ giao tiếp để tự ti