Support Languages: Other

The Wings Band

The Wings Band – Á Quân Nhân Tố Bí Ẩn 2016, quán quân Phiên Bản Hoàn Hảo 2017.