Support Languages: Other

Thanh Mộc Hương – Thuốc Nam Của Người Dao

Đông y Thanh Mộc Hương là bài Thuốc nam của người Dao với các bài gia truyền của dòng họ Lăng – Yên Sơn, Ba Vì, Hà Nội. Các bài thuốc là sự kết hợp tuyệt vời của nhiều loại dược liệu quý hiếm!