Support Languages: Other

THÀNH ĐẠT Cờ Vua – Đà Nẵng

Chuyên đào tạo và huấn luyện cờ vua tại Đà Nẵng. Liên hệ 0905 975 693 (Cô Lan) 0906 493 642 (Thầy Đạt) Cơ sở Hải Châu – Ngũ Hành Sơn – Liên Chiểu