Support Languages: Other

Thần Tỏi Lý Sơn

Tỏi Đen 100% được lên men từ tỏi VN theo công nghệ Nhật Bản: Tăng cường đề kháng, giải độc gan, phòng chống ưng thư, giảm cholesterol, http://toidenova.com