Support Languages: Other

Teenpreneur Lithuania

Teenpreneur Lietuva tikslas padėti jaunajai kartai tobulėti visapusiškai, mūsų misija sukurti konkurencingą bei patrauklią jaunają kartą.