Support Languages: Other

TeddyCakes

Bánh Trung Thu làm từ các nguyên liệu được chọn lọc kĩ lưỡng và bảo đảm qui trình vệ sinh, phù hợp. Bánh được làm và giao trong ngày nên luôn mới.