Support Languages: Other

Techie Tere

Hello, I’m Tere! Single-Mom, Kikay, Gadget-lover, Kwela. Up-to-date sa Chika, lalo na sa mga bagay na magpapa-bongga.