Support Languages: Other

Team CTV Huyền Thoại

Nhằm mục đích bàn luận và chia sẻ kinh nghiệm và những thứ yêu thích về thể loại game moba.