Support Languages: Other

Taylor Swift Fan

Đây là FANPAGE dành cho các Swifties ở Vietnam và page sẽ liên tục cập nhật các tin tức về Taylor Swift cũng như những thành tựu hay lượt VIEWS,..