Support Languages: Other

Tài liệu thuốc chống Ung Thư – Yuken Fucoidan

Yuken Fucoidan Nhật Bản là sản phẩm được tập đoàn Monomaru đưa ra công thức riêng và kết hợp sản xuất bởi công ty Kanehide. Yuken Fucoidan kết hợp 3 hợp chất: Fucoidan, nấm Agaricus, tảo Spirulina duy nhất