Support Languages: Other

Sztuka Nauki

Wszechstronny rozwój na każdym etapie. Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz kursy z przedmiotów ścisłych, programowania, języka angielskiego i metod wspomagających uczenie się.