Support Languages: Other

Stoyan Borisov

Ако искаш нещо, трябва да си готов да платиш цената му – всичко си има цена!