Support Languages: Other

Stina Thanh chuyên gia tạo mẫu tóc

Stina Thanh: – Tốt nghiệp Tạo mẫu tóc chuyên nghiệp tại Học viện E.G Bắc Kinh – Giám đốc Học viện tạo mẫu tóc SLHAIR tại 495 Thụy Khuê