Support Languages: Other

Stichting Alphatrots

Stichting Alphatrots is al jaren landelijk actief op het gebied van het leveren van huishoudelijke hulp. Bij ons staat zowel de hulp als cliënt centraal. We vinden het belangrijk dat het geld bedoeld voor de zorg ook daadwerkelijk aan zorg wordt besteed.