Support Languages: Other

SP ni Kuya YY

Nag mahal/ Nasaktan/ Gumawa ng poetry.