Support Languages: Other

Soroban Sơn La

Soroban là chương trình phát triển khả năng tư duy cho trẻ em (Bản quyền Singapore), giúp trẻ đạt được khả năng: – Tập trung chú ý – Ghi nhớ nhanh… – Quan sát tốt – Tự tin – Tính nhẩm siêu tốc See More