Support Languages: Other

Sống phải ích kỉ thêm một chút

Tri nhân tri diện bất tri tâm