Support Languages: Other

Sơn La

SƠN là núi, LA là suối SƠN LA bắt nguồn từ con suối trên núi. Qua thời gian con suối ấy vẫn đang tuôn trào bao bọc 12 dân tộc anh em, tạo thành sức mạnh biến SƠN LA thành viên ngọc TÂY BẮC