Support Languages: Other

Son Goku

Vui vẻ, dũng cảm và cũng khá ngây thơ, ta là người Saiyan đầu tiên lai tạo giống loài với người trái đất. Say oh Ku