Support Languages: Other

Son Gấc Handmade – Tinh Dầu Gấc Thiên Nhiên

Chuyên cung cấp son gấc handmade chiết xuất từ tinh dầu gấc thiên nhiên 100% với 3 tiêu chí KO CHÌ, KO CHẤT BẢO QUẢN, KO HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI. An toàn cho các mẹ bầu bí và con nhỏ.