Support Languages: Other

SIÊU XỊ’S STORY

Bạn thường đi cafe khi nào? Bạn thường đi cafe với ai? Đến với Siêu Xị bạn không cần quan tâm đến điều đó! Bởi vì cho dù bạn đi cf 1 mình lúc tâm trang tồi tệ nhất thì Siêu Xị cũng sẽ làm cho b