Support Languages: Other

Sieć Miejsc Przyjaznych Młodzieży

„Sieć Miejsc Przyjaznych Młodzieży” to partnerski projekt FGI, PCHip, GBP w Chmielniku oraz MCK w Boguchwale w ramach Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”