Support Languages: Other

Shaygan

ربات شایگان در زمینه مخابرات سیار، شامل اطلاعات تخصصی، اطلاعیه های مربوط به استخدام و دوره های آموزشی میباشد.

Bot info

ربات شایگان اولین ربات ثبت شده در زمینه مخابرات سیار در دنیا می باشد که قابلیت های زیر را در این حوزه به کاربران خود ارائه میدهد: اطلاع رسانی دوره های آموزشی معرفی فرصت های شغلی اطلاعات تخصصی تلکامربات شایگان، علاوه بر مطالب ذکر شده، آخرین اخبار مربوط به اطلاعیه های استخدام و برگزاری دوره های آموزشی را مستقیما در اختیار شما قرار می دهد.

Bot commands

/share