Support Languages: Other

Seksuolog Seksuolog Dziecięcy

Seksuolog: specjalista (z dziedziny medycyny lub psychologii) zajmujący się leczeniem trudności w życiu seksualnym.