Support Languages: Other

Rozwój Osobisty

Grupa utworzona dla wszystkich ludzi, którzy interesują się rozwojem osobistym,przedsiębiorczością,marketingiem i sprzedażą. Jesteśmy otwarci na propozycje dotyczące współpracy i pomysłów na rozwój grupy. e-mail : rozwojosobistypl@gmail.c