Support Languages: Other

Quả Bơ May Mắn

Tôi hỏi trời: “Khi nào hết thơ ngây?” Trời không thưa, trời mưa phùn gió lộng. Rồi rì rào, gió khẽ bảo cùng mây: “Đừng như tên ấy, mất đời THANH XUÂN”