Support Languages: Other

Psychoterapia własna psychologa

Terapia własna jest bardzo ważnym i niezbędnym elementem kształcenia psychoterapeuty wymaganym przez PTP.