Support Languages: Other

Produsert av Brendhagen

Jeg jobber selvstendig som utvikler av websider og grafisk innhold. Dette innholdet inkluderer grafisk design, fotografi og videografi. Store deler av min tid går også med som primus motor bak flere prosjekter i forskjellige bransjer.