Support Languages: Other

Pressens Uddannelsesfond

Pressens uddannelsesfond (www.pu.dk) støtter medlemmer med midler til uddannelse, kompetenceudvikling og individuelt tilrettelagte efteruddannelseskurser. Vi formidler også kurser med garanteret støtte på www.mediernesefteruddannelse.dk