Support Languages: Other

Pracownia PoliSensor

Wyjazdy i wyjścia z programem usamodzielniającym. Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej (SI) Wspieramy rozwój samodzielności u dzieci i młodzieży.